Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2022/2023

Zobrazit: Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2022/2023

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava, které provozující svou činnost na území statutárního města Ostravy, si mohou požádat o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023 v souladu se Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

Žádosti je možné podávat od 15. dubna 2022 do 25. května 2022.

Peněžní prostředky mohou být poskytnuty na realizaci nejméně 14-ti denního ozdravného pobytu dětí v oblasti, která není postižena smogovou situaci.

Statut fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší naleznete ZDE.

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ke stažení ZDE.