Proběhl druhý Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Zobrazit: Proběhl druhý Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 24.06.2023 se v prostorách Základní a mateřské školy Ostrčilova v Ostravě uskutečnil druhý z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů ostravských mateřských a základních škol.

Speciální pedagožka ZŠ a MŠ Ostrčilova, paní Kateřina Nikelová, představila všem účastníkům Sdílení Základní i mateřskou školu, jejich aktivity a projekty. Provedla kolegy třídami i učebnami a dalšími prostorami školy. Mateřská škola Ostrčilova se vyznačuje zaměřením na angličtinu, bilingvní sekce základní školy funguje již 15 let.

Účastníci Sdílení hovořili o nárůstu počtu logopedických vad u dětí, vývojových dysfázií, mutismu, dále o vzrůstajícím počtu dětí, které se sebepoškozují, které trpí poruchami příjmu potravy a také o nárůstu psychiatrických diagnóz u dětí ve školách, sdíleli poznatky z praxe o práci speciálních pedagogů s těmito dětmi.

V rámci druhého z Cyklů sdílení zkušeností a praxe se vzájemně informovali o práci pedagogů v MŠ a speciálních pedagogů v ZŠ v souvislostech se zápisy na základní školy, kdy jsou ve své práci kolegové velmi provázáni. Navzájem se inspirovali příklady dobré praxe jednotlivých škol, kdy pořádají a organizují např. Kluby předškoláků, Školy na nečisto, Tematické setkání předškoláků ve školách a podobně.

Speciální pedagogové základních a mateřských škol sdíleli osvědčené pomůcky při práci s dětmi – především zajímavé publikace, pracovní listy, hry a novinky v metodách, které potřebují k jejich práci. Zástupci MŠ shodně uváděli jako výbornou práci s Metodou dobrého startu, stimulační program Maxík a jiné. Pro žáky základních škol hovořili o výborných pomůckách při jejich práci například Emočními kartami, hrami Dixit a Story cubes, Brain box; dále práci se cvičnými texty pro malé čtenáře, časopisem Raketa a dalšími.

Proškolená účastnice Sdílení své kolegyně seznámila se základy testovacího manuálu pro diagnostiku vizuálního stresu, kterému se budou věnovat více na dalším setkání.