Proběhl první Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Zobrazit: Proběhl první Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 19.04.2023 se v prostorách Mateřské školy Varenská v Ostravě uskutečnil první z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů ostravských mateřských a základních škol.

Ředitelka MŠ Varenská, Mgr. Stanislava Korcová, představila všem účastníkům Sdílení mateřskou školu, provedla kolegy učebnou Talentík a názorně předvedla pomůcky při práci nejen s talentovanými dětmi. Hovořila o vzdělávání dětí podle Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence, o každodenní práci s dětmi v MŠ, o aktivitách a projektech mateřské školy. Paní učitelka MŠ Varenská, Bc. Markéta Šustková, představila práci s dětmi v logopedické třídě.

V rámci prvního z Cyklů sdílení zkušeností a praxe se pedagogové vzájemně informovali o práci pedagogů v MŠ a speciálních pedagogů v ZŠ, probírali vzájemnou provázanost a návaznost jejich práce.

Účastníci Sdílení hovořili o pravidlech při práci s dětmi v oblasti logopedie, o příkladech vhodné praxe, o logopedické péči celé řečové oblasti ve všech jazykových rovinách, formách logopedické péče. Diskutovali o důležitosti spolupráce s klinickým psychologem, rodinou a odborným poradenským zařízením, dále pak o provázanosti péče o děti s logopedickými potížemi v mateřských a následně pak na základních školách. Pedagogové vedli rozhovor o nárůstu počtu těžkých logopedických vad u dětí, nárůstu vývojových dysfázií a mutismu.

Pedagogové základních a mateřských škol sdíleli osvědčené praktické metody a přístupy, dále také užitečné materiály a pomůcky k aktivitám s dětmi v oblasti logopedické péče.