Proběhla 1. část výměny mládeže se Slovenskem v rámci projektu SKAM

Zobrazit: Proběhla 1. část výměny mládeže se Slovenskem v rámci projektu SKAM

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (dále jen PDMMO) organizoval ve dnech 10. 2. – 19. 2. 2023
první část projektu SKAM (Setkání aktivní a komunikativní mládeže). Tato aktivita je prvním Erasmus+ projektem, o jehož podporu žádali úspěšně samotní členové PDMMO. Do projektu jsou zapojeny mládežnické organizace z České republiky a Slovenska, konktrétně z měst: Ostrava, Krnov, Třinec, Nové Mesto nad Váhom, Košice a Prievidza.

Projekt je zaměřen na zlepšení fungování mládežnických organizací a jejich další rozvoj a nezapomíná se ani na zlepšování dílčích kompetencí účastníků. PDMMO má zájem o posun mládežnických iniciativ a právě téma mládežnických parlamentů v projektu zastřešuje. Rozvoj měkkých kompetencí v rámci projektu zajišťuje partnerská organizace Zaži Trenčín.

Cílem projektu je motivovat mladé lidi k větší aktivitě, participaci a zapojení se do aktivního občanství na nižší i vyšší úrovni politiky a především tyto mladé lidi osobnostně rozvíjet.

První fáze projektu proběhla v Ostravě a byla primárně zaměřena na odhalení slabých stránek
organizací a možností ke zlepšení. Po seznamovacích aktivitách přišly aktivity vzdělávací.
Účastníci tvořili SWOT analýzy svých organizací, absolvovali workshopy zaměřené na efektivní komunikaci,
time management, well-being, mentální zdraví, kritické myšlení, trénovali argumentaci, schopnost
komunikovat, prostřednictvím rolových her a prosazovat své projekty.

V rámci vzdělávání a přiblížení se mládeže ke komunální politice proběhla i 2 diskusní setkání s náměstky primátora, a to Mgr. Janem Dohnalem a Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D.. Mladí lidé tak měli možnost nejen diskutovat, doptávat se, ale získat i informace o nových projektech, aktivitách a činnosti Statutárního města Ostravy.

Pro účastníky projektu bylo ve spolupráci se samosprávou zorganizováno několik exkurzí. Účastníci tak mohli navštívit Galerii Plato, Trojhalí Karolina, MAPPU, nový kampusu OSU, DOV (včetně prohlídky Bolt Toweru) nebo prohlídku Nové radnice.

Projekt bude pokračovat druhým setkáním v měsíci červnu v Trenčíně, kde se setkají stejné týmy, které
budou sdílet své kvalitativní posuny. V rámci výměny zkušeností si účastníci radili, jak dále postupovat a v průběhu 4 měsíců budou jednotlivé týmy pracovat na zlepšení slabých stránek své organizace. Na setkání v červnu proběhne rovněž prezentace výsledků jednotlivých organizací.

Do tohoto projektu se mohli zapojit mladí lidé ve věku 13-21 let a PDMMO velice potěšil zájem
ostravských základních škol se tohoto projektu účastnit.

Projekt navazuje na aktivity Europe Goes Local a Bo nám to není jedno!!!.
Projekt SKAM je spolufinancován z prostředku Erasmus+.