Proběhla další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“

Zobrazit: Proběhla další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu  ,,Bo nám to není jedno!!!“

Statutární město Ostrava se zapojilo v roce 2020 do výzvy pro zapojení samospráv česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Projekt podporuje práci s mládeží na území města a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. Jedním z cílů projektu je podpora rozvoje a vzniku žákovských parlamentů na školách, včetně mentoringu a vzdělávání.

V minulých dnech členové PDMMO navštívili s projektem ,,Bo nám to není jedno!!!“ jednotlivě další ostravské základní školy, a to ZŠ Šalounovou v Ostravě Vítkovicích, ZŠ A. Hrdličky v Ostravě Porubě a ZŠ Šeříkovou v Ostravě Výškovicích.

„Na každé z těchto uvedených škol proběhlo setkání členů PDMMO a žákovského parlamentu školy, kdy jsme se věnovali dalšímu rozvoji těchto školních parlamentů. Členové žákovského parlamentu se nejprve mezi sebou seznamovali, představovali svůj parlament, analyzovali situaci, diskutovali nad přínosy žákovského parlamentu a bavili se i o budoucnosti.

V rámci projektu pracujeme individuálně s aktuální situací na škole. Na všech třech školách žákovský parlament různým způsobem a na různé úrovni funguje, popř. fungoval již v minulosti. Covidová situace spojená s distanční výukou však činnost těchto žákovských samospráv poznamenala. Projektové dny PDMMO tedy rovněž sloužily jako prvek pro obnovení činnosti parlamentu na škole a jako prostor pro pochopení myšlenky žákovských parlamentů. Žáci snaživě přistupovali k aktivitám a ochotně se zapojovali v průběhu celého setkání. Členové PDMMO vedou dopolední setkání za pomocí metodik neformálního vzdělávání a využívají získané znalosti ze zahraničních projektů. Z pozitivní zpětné vazby pracovní tým hodnotí všechna tři setkání kladně a věří, že právě tato setkání namotivují žáky být nadále aktivní a otevřou bránu k neformálnímu vzdělávání. Už nyní plánujeme projektové dny uspořádat na jiných školách. Ostatní školy se také mohou zapojit a požádat o projektový den prostřednictvím předsedy PDMMO Davida Kaszpera (predseda@pdmmo.cz).“
David Kaszper – předseda PDMMO