Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Dne 13.03.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání asistentů pedagoga ostravských základních škol. Tématem setkání byla spolupráce asistenta pedagoga a učitele.

Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a postupy z praxe byla PaedDr. Dana Zemánková.

V rámci metodického setkání asistenti pedagoga hovořili o základních pravidlech při práci AP; o práci s dítětem s náročným chováním či s SVP; o příkladech vhodné i nevhodné praxe; o nástrojích pro minimalizaci vyhoření AP; o nedostatcích v pedagogické odbornosti nebo osobnosti AP; aj.