Proběhlo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol.

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol.

Dne 08.11.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol. Tématem setkání byla komunikace s náročným rodičem – přímé rady do praxe, aneb co mám dělat když.

Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy, postupy a techniky do praxe byl PhDr. Jan Svoboda.

V rámci metodického setkání PhDr. Svoboda hovořil o komunikaci – co je jejím účelem, zmínil zásady komunikace a jejich pravidlech. Hovořil také o vztazích a postojích, neboť i ony ovlivňují komunikaci; dále o vztahu k sobě samému, o vztahu predátor-oběť-zachránce. Pracovníkům škol předal informace, jak správně komunikovat s manipulátory. Měli možnost si prakticky vyzkoušet ověřené techniky, jak vhodně komunikovat, jak rozpoznat své komunikační dovednosti a schopnosti. V průběhu setkání si pedagogové zkoušeli techniky komunikace interaktivně ve dvojicích, pracovali také i samostatně (transakční analýza, sebereflexe).

Účastníci setkání obdrželi nespočet tipů pro zařazení nových technik a postupů práce v komunikaci (nejen) s rodiči.  PhDr. Svoboda předal všem zúčastněným také další tipy, kde čerpat ověřené informace k danému tématu, jak se dále vzdělávat. O setkání byl z řad zástupců MŠ i ZŠ velký zájem, sešlo se přes 100 pedagogických i nepedagogických pracovníků, kapacita sálu byla zcela naplněna.