Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů ostravských základních škol

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů ostravských základních škol

Dne 07.06.2023 se v prostorech MMO uskutečnilo metodické setkání sociálních pedagogů ostravských základních škol. Tématem setkání byla práce s žáky předčasně odcházejícími ze vzdělávání a dále také sdílení případů z praxe sociálních pedagogů.

V rámci sdílení praxe si účastníci setkání vyměnili zkušenosti s prací s dětmi, které trpí psychiatrickými diagnózami, sebepoškozují se. Sociální pedagogové hovořili o nárůstu sextingu a kyberšikany, sdíleli také příklady z praxe z této oblasti.

Hostem setkání bylo Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.., kdy její zástupce představil sociálním pedagogům Program pozitivního rodičovství – Tripple P, v rámci kterého v Ostravě učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově. Triple P nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie ​​které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám.