Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 07.12.2023 se uskutečnilo jedno z pravidelných metodických setkání pro sociální pedagogy a jejich kolegy ze školních poradenských pracovišť ostravských základních škol.

Hostem setkání byl zástupce Asociace sociálních pedagogů – místopředseda organizace, Mgr. Jan Šmída, který hovořil o činnosti organizace, směrech, vizi a projektech organizace. Nabízel aktivity a podporu organizace směrem k sociálním pedagogům z Ostravy.

Projektová manažerka, Ing. Bučková, představila projekt Předčasné odchody ze vzdělávání ve městě Ostrava. Jeden z terénních pracovníků projektu, pan Picmaus, referoval přítomným o jejich každodenní práci se žáky na základních školách.

Zástupci z MMO – OSPOD, Mgr. Lenka Honusová Russová a Mgr. Lucie Mamula Teufelová DiS., hovořily o možnostech spolupráce OSPOD se sociálními pedagogy, o možnostech OSPOD v jejich přímé práci a také o kompetencích OSPOD. Informovaly o možnostech organizování případových konferencí, postupů při ohlašování záškoláctví či situacích, kdy pracovníci škol plní svou ohlašovací povinnost.

Metodička prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava, Mgr. Kateřina Puterová, informovala přítomné o možné metodické podpoře ze strany PPP, dále o nové S.A.S., která na území města Ostravy působí, aj.

Mgr. Nikola Štenclová, zástupce Centra Anabell, seznámila účastníky setkání s vhodnými způsoby a postupy práce s dětmi s poruchy příjmu potravy.

Děkujeme všem hostům za jejich obohacující a zajímavé příspěvky a všem zúčastněným za aktivní přístup.