Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 19.01.2023 se v prostorách Základní školy Generála Janka v Ostravě uskutečnilo metodické setkání přibližně dvou desítek učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol z Ostravy i jejího okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV.

Pedagogové a asistenty přivítala přípravná třída při ZŠ Generála Janka na ulici Klicperova. Krom kmenových učeben a oddělení školní družiny skýtá historicky cenná budova na ul. Klicperova také nejmoderněji vybavené učebny přírodních věd a informatiky. Zcela unikátní je relaxační místnost Snoezelen, kterou využívají členové školního poradenského pracoviště k realizaci uvolňovacích aktivit pro své žáky.  

Účastníci setkání měli možnost navštívit aktivitu přípravné třídy v relaxační místnost Snoezelen, kterou děti z přípravné třídy při ZŠ Gen. Janka navštěvují pravidelně, a to jedenkrát týdně, k uvolňovacím a dalším aktivitám. Lze v ní využít technického vybavení k multismyslové stimulaci. Bublinkový vodní sloup, projektor s olejovými kotoučky, interaktivní vodopád s optickými vlákny, světelná vajíčka, aroma difuzér, zrcadlo a speciální pohodlný měkký nábytek slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Snoezelen je relaxační místnost poskytující širokou škálu smyslových zkušeností, které zvyšují kvalitu života jednotlivce. Vyvolání smyslových pocitů probíhá pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby v pečlivě upraveném a příjemném prostředí. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující. Tato cíleně vytvořená nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí. Obecně cílem pobytu ve snoezelenu není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení motivace, iniciativy a zlepšení vztahů.

Pedagogové a asistenti se po návštěvě aktivity ve snoezelenu účastnili výuky přímo v přípravné třídě, vzájemně se informovali o obsazenosti a složení přípravných tříd, o režimu přípravných tříd, informačních schůzkách pro rodiče. Diskutovali o důležitosti spolupráce s rodinou žáků a o odkladech a dodatečných odkladech školní docházky. Hovořili také o kritériích školní připravenosti, vzájemně si předali další nové materiály ke školní zralosti.

Pedagogové a asistenti sdíleli osvědčené praktické metody a přístupy ve výuce, dále také užitečné materiály a pomůcky k aktivitám s dětmi.