Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 24.04.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol z Ostravy a okolí.

Pedagogové a asistenti se vzájemně informovali o obsazenosti a složení jednotlivých přípravných tříd (talentované děti, děti s PO aj.), o docházce dětí, režimu přípravných tříd, o informačních schůzkách pro rodiče. Hovořili o podpoře přípravných tříd ze strany vedení škol, o odkladech a dodatečných odkladech školní docházky. Diskutovali o důležitosti spolupráce s rodinou žáků.

Pedagogové a asistenti sdíleli osvědčené praktické metody a přístupy, dále užitečné materiály a pomůcky k aktivitám s dětmi.