Proběhlo metodické setkání učitelů přípravných tříd

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů přípravných tříd

Dne 06.06.2023 se v prostorách ZŠ Chrjukinova v Ostravě uskutečnilo metodické setkání učitelů přípravných tříd při základních školách.

Pedagogové měli možnost účastnit se výuky přípravné třídy při ZŠ Chrjukinova, seznámit se s vybavením přípravné třídy. Dále nahlédli do dokumentů přípravné třídy – Zprávy o průběhu předškolní přípravy dítěte, Přehledu výchovně – vzdělávací práce, a dalších. Hovořili o skladbě dne pro žáky přípravných tříd při jednotlivých základních školách, o zapojování center aktivit při práci s dětmi.

Pedagogové také sdíleli osvědčené a inspirativní metody a přístupy, dále užitečné materiály a pomůcky k aktivitám pro jejich praxi.