Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 16.01.2023 se uskutečnilo metodické setkání pro sociální pedagogy ostravských základních škol. Tématem setkání byla práce s žáky a jejich rodinami ze sociálně – vyloučených lokalit/ práce s žáky a jejich rodinami ohroženými chodbou či sociálním vyloučením.

Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a postupy z praxe byla Mgr. Ing. Karolina Joannidu ze ZŠ Chrjukinova.

V rámci metodického setkání sociální pedagogové informovali své kolegy o práci jednotlivých sociálních pedagogů, o jejich praxi a práci s podporou žáků a jejich rodin ze sociálně – vyloučených lokalit/práce s žáky a jejich rodinami ohroženými chodbou či sociálním vyloučením, která je charakteristická svou náročností zejména s ohledem na její specifika.