Proč učit děti hrát šachy a jak šachy pomáhají s výchovnými problémy a přispívají k osvojování většiny kompetencí

Datum: 25. 09. 2020
Čas: 09:00 - 11:00
Místo: Středisko volné času Korunka, Korunní 699/49, Ostrava

Účastníci semináře získají ucelený přehled o využití deskové hry šachy jako užitečného didaktického nástroje k rozvoji klíčových kompetencí u dětí v předškolním i školním věku (vztah šachu k RVP ZV), jako významného pomocníka v prevenci sociálně patologických jevů a prostředku, jak podpořit dívky i chlapce v jejich vzdělávání bez ohledu na jejich přirozené schopnosti, socioekonomické zázemí, původ či prostředí, ve kterém žijí. 

Přednášející:

Mgr. Venuše Souralová (Šachy do škol Šachového svazu České republiky)