Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Zobrazit: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Rada města rozhodla na svém jednání dne 16.06.2020 usnesením č. 04158/RM1822/62 o poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021. Podpořeno bylo celkem 17 projektů v celkové výši 3 800 tis. Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne 24.06.2020 usnesením č. 0986/ZM1822/15 o poskytnutí neinvestičních dotací na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021. Podpořeno bylo celkem 14 projektů v celkové výši 3 960 tis. Kč.

Do Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021 se mohly přihlásit i základní školy, které v průběhu daného školního roku teprve nastartují výuku formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL nebo mateřské školy, které začnou s realizací  výchovně vzdělávací činnosti částečně  v cizím jazyce.

Výše poskytnuté podpory po rozhodnutí orgánů města je zveřejněna na stránkách města zde.