PROJEKT FAJNÁ ŘEMESLA

Zobrazit: PROJEKT FAJNÁ ŘEMESLA

Projekt je určen pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o svých silných a slabých stránkách, mají chuť na sobě pracovat, jsou podnikaví, baví je řemeslo, uvažují o zahájení vlastního podnikání a neví jak na to.

Hlavním cílem projektu je zvýšit podnikatelské kompetence a motivaci k podnikání u osob znevýhodněných na trhu práce. Zájemcům bude poskytnuto odborné podnikatelské poradenství a další podpora procesu ověření podnikatelského plánu, přípravy a zahájení vlastního podnikání.

Vzdělávací část bude zakončena předáním certifikátů úspěšným absolventům.

Další informace naleznete v letáčku ZDE.

V případě zájmů kontaktujte Ing. Michaelu Patkanovou na tel. čísle 737 754 694 nebo emailem patkanova@rpic-vip.cu