PROJEKT MALÝ ŘEMESLNÍK SE SETKAL S VELKÝM OHLASEM

Zobrazit: PROJEKT MALÝ ŘEMESLNÍK SE SETKAL S VELKÝM OHLASEM

Zkoušet si práci s tradičním dílenským nářadím mohly v uplynulých dvou letech děti z ostravských mateřských škol.

Zhruba 660 dětí z 55 školek si za asistence lektorů vyrábělo hračky s použitím pilky, vrtačky, pilníku, šroubováku, smirkového papíru či kleští. V průběhu konání kurzů, od února 2019 do prosince 2020, zhotovily celkem 3 300 výrobků. Po skončení projektu město nabízí finanční prostředky i na podobné kurzy v dotačním programu talentmanagement.

„Projekt jsme podpořili, protože považujeme za důležité budovat vztah k manuální práci v dětech už v tom nejnižším věku. Není důležité, zda se budou v budoucnu živit řemeslem nebo jiným oborem.  Díky kurzům získají aspoň základní povědomí o tom, jak se věci v reálném světě vyrábí, a také určitou úctu k těm, kteří svou práci mistrně ovládají. Malý řemeslník sice skončil, ale zájemci o obdobné kurzy na podporu polytechnického vzdělávání mohou čerpat finanční prostředky z našeho dotačního programu talentmanagement, a to nejen na úhradu účasti v kurzu, ale také na pořízení vybavení pro tradiční řemeslnou výrobu přímo do mateřských škol. Výuka bude pokračovat přinejmenším v pěti mateřských školách, kterým jsme už dotaci schválili,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Projekt Malý řemeslník, zaměřený na polytechnické vzdělávání dětí v mateřských školách v Ostravě, pro město zajišťovala Dolní oblast Vítkovice na základě výběrového řízení. Spolek poskytl veškeré vybavení včetně pracovních stolů. O děti se staralo sedmnáct lektorů proškolených autorem nápadu Petrem Vitáskem.

„Bylo velmi inspirativní a povzbudivé sledovat, jak se zprvu nesmělé děti postupně měnily ve velmi zvídavé a nadšené malé řemeslníky, kteří se nebáli používat nářadí, opracovávat dřevo, vyptávat se, jak co funguje a proč to má být složeno a vyrobeno zrovna takto. V jednotlivých skupinkách dětí bylo velice rychle poznat, kdo se již s nějakým nářadím setkal, nebo dokonce kdo již při nějaké podobné činnosti pomáhal tatínkovi nebo dědečkovi. Musím děti pochválit, protože se v průběhu všech kurzů nikdo nijak nezranil, i když děti pracovaly s opravdovou pilou, kladivem, a dokonce i s vrtačkou,“ řekl hlavní realizátor Radim Zahradník z Dolní oblasti Vítkovice.

Kurzy se konaly přímo v jednotlivých mateřských školách a obsahovaly vždy pět lekcí v délce 60 minut určených maximálně pro šest dětí ve věku od pěti do šesti let. Zapojit do programu se mohly všechny mateřské školy z Ostravy a také z obcí, spadajících do rozšířené působnosti města. Využilo ho 55 školek, mimo jiné například z Klimkovic, Šenova, Velké Polomi nebo Zbyslavic.

 „Projekt Malý řemeslník se v naší mateřské škole setkal s nesmírným ohlasem jak ze strany dětí, tak rodičů. Program byl nejen precizně připraven, ale také excelentně zrealizován. Všichni lektoři odvedli naprosto úžasnou práci po stránce profesionální i lidské. Domníváme se, že neexistuje úspěšnější motivace dětí k manuální práci, než je absolvování těchto pěti na sebe promyšleně navazujících lekcí. Podle nás projekt nemá ani na celorepublikové úrovni konkurenci,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Hornická v Ostravě Iva Chadzipanajotidisová.

Děti se v kurzech seznámily s prací se dřevem, šroubky, hřebíky, z připravených dílů, které si upravily, sestavovaly výsledné výrobky. Nejen, že si tak osvojily základy řemesla, ale zároveň rozvíjely jemnou motoriku, manuální zručnost i trpělivost, v některých případech v sobě objevily nadání pro řemeslo, které mohly dále rozvíjet.

 „Ocenili jsme především připravenost lektorů, jejich profesionalitu, pěkný přístup k dětem, a hlavně vzdělávací nabídku, která byla opravdu zajímavá a na úrovni. Děti si vyrobily a odnesly velmi pěkné hračky a zájem o tuto aktivitu projevovali jak kluci, tak dívky. A rodiče byli mnohdy překvapeni, kolik jsou děti schopné manuálně zvládnout. Skvělé bylo, že jsme měli možnost účastnit se projektu bezplatně, protože se jednalo o novou zkušenost. Rádi bychom se v této oblasti dále rozvíjeli a pokračovali, komentovala projekt ředitelka Mateřské školy Šenov Michaela Málková. 

Zájemci o pokračování nebo o účast v kurzech v oblasti polytechnického vzdělávání mohou využít dotační program města Ostrava zaměřený na talentmanagement, ze kterého lze čerpat finanční prostředky. Programy dotační podpory najdou zájemci zde: Školství — Ostrava.

Malý řemeslník realizovaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 stál dva miliony korun, z pěti procent jej hradilo město Ostrava, 85 procent nákladů pokryla dotace z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 10 procent činila dotace státního rozpočtu ČR.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/projekt-maly-remeslnik-se-setkal-s-velkym-ohlasem