Projekt MAP ORP Ostrava IV podporuje individuální i systémovou práci s nadanými žáky

Zobrazit: Projekt MAP ORP Ostrava IV podporuje individuální i systémovou práci s nadanými žáky

V lednu tohoto roku projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV statutárního města Ostravy přivítal do svého týmu nového člena – Ing. Martinu Čaputovou, která nyní zastává pozici oblastního koordinátora podpory nadání. Zřízením této pozice projekt cílí na podporu vedení škol, školních koordinátorů podpory nadání, ale také rodičů nadaných dětí a žáků s cílem zlepšování individuální i systémové práce s nadanými žáky v území.

V průběhu ledna a února oblastní koordinátorka navštívila hned několik škol. Tam se seznámila s vedením školy i tamními koordinátory nadání. První ze schůzek se uskutečnila s vedením Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, kde byla paní Čaputové představena dosavadní práce s nadanými žáky. Na základě tohoto představení si pak zúčastnění společně nastavili systém podpory nadání ve škole s úkoly k rozvoji na další rok. Další z návštěv proběhla na Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace. Škola se systematickou prací s nadanými teprve začíná, nicméně si díky konzultacím také nastavila návrh školní koncepce s cíli pro další rok, kterou tamní školní koordinátorky s novou oblastní koordinátorkou dále konzultují.

koordinátorka nadání s ředitelem školy ZŠ Zelená, Ostrava

Mimo podpory směřované přímo do škol (formou návštěv a konzultací) bude paní Čaputová organizovat také metodická setkání pro koordinátory podpory nadání mateřských i základních škol. Věříme, že tato setkání plná zajímavých informací, inspirace a sdílení, školní koordinátory zaujmou a zúčastní se jich v hojném počtu. O jednotlivých setkáních budeme informovat na webu projektu map.ostrava.cz, nebo prostřednictvím nabídkového katalogu aktivit, který školy obdrží emailem.

Oblastní koordinátorka ve své práci nezahálí a již navázala komunikaci také s několika rodiči nadaných žáků. Tato spolupráce by měla vyústit v opakovaná setkání rodičů. V rámci projektové podpory bude rodičům nabídnuta také setkání s odborníky z pedagogické praxe či skupinové koučování a výměnu zkušeností.

Oblastní koordinátorka úzce spolupracuje nejen se školami a rodiči nadaných žáků, ale také s dalšími odborníky a institucemi v území. Velmi úzkou spolupráci navázala s krajskou koordinátorkou podpory nadání NPI a nabízí tak školám síťování nejen v rámci města, ale i v rámci kraje. Školy tak mohou využít nabídky společně plánovaných vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností apod. Možnost navázat spolupráci s paní Ing. Martinou Čaputovou, oblastní koordinátorkou podpory nadání, je otevřená jak všem zapojeným školám, tak rodičům nadaných dětí a žáků. Máte-li zájem se s paní Čaputovou spojit o požádat ji o konzultaci, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktu uvedeného na webu map.ostrava.cz v sekci kontakty.

zdroj: web projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV