Projekt MAP ORP Ostrava IV podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol vzděláváním pedagogů i školních knihovníků

Zobrazit: Projekt MAP ORP Ostrava IV podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol vzděláváním pedagogů i školních knihovníků

Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti (PISA). Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům spojeným s uplatněním na trhu práce i s obecným zapojením do společnosti. Podstatou čtenářské gramotnosti tedy není jen prostá dovednost čtení textu, ale spíše to, zda dokážeme z přečteného textu získat potřebné informace, zda je dokážeme pochopit a interpretovat a také kriticky posoudit.

Jak potvrzují šetření České školní inspekce, ale také PIRLS 2022 či PISA 2021, jedná se o oblast, které musíme věnovat maximální pozornost, neboť hraje zcela zásadní roli pro úspěšné vzdělávání žáků ve všech předmětech. I přesto tuto skutečnost nemá mnoho škol stále jasnou strategii, jak čtenářskou gramotnost systematicky rozvíjet. Klíčem ke zlepšení je větší důraz na čtení s porozuměním, práci s různorodými texty a podporu čtenářství jako takového napříč vzdělávacími obory.

Na základě doporučení pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka projektu MAP ORP Ostrava III jsme proto realizovali Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti s Mgr. Jarmilou Polomskou, ale také Čtenářskou dílnu na vlastní kůži, tedy náslechovou hodinu s následným rozborem, stejné lektorky. Pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií jsme zařadili seminář Práce s textem u dětí a žáků s dyslexií lektorky PaedDr. Dany Zemánkové. Všechny tyto aktivity se setkaly s velmi kladným hodnocením jejich účastníků a my doufáme, že nově nabyté znalosti a zkušenosti dokáží přenést do své výuky.

Realizací těchto tří aktivit však nekončíme! V září vám nabídneme seminář Mgr. Moniky Chrobákové –RWCT v přírodovědných předmětech, kde se můžete společně inspirovat texty v přírodních vědách. Prožijte si přírodovědnou lekci pro 1. a 2. stupeň s ukázkou příležitostí pro rozvoj čtenářských a pisatelských dovedností. Budete společně sdílet inspiraci na podnětné oborové knihy a texty. Společně se pobavíte také o tom, jaké typy textů jsou předmětem sledování úspěšnosti čtenářských a přírodovědných dovedností českých žáků.

V listopadu se můžete těšit na seminář Mgr. Lenky Skybové – Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím iPadu na 1.stupni ZŠ, který se zaměří na inovativní metody a nástroje pro podporu čtenářské gramotnosti žáku 1. stupně ZŠ s důrazem na efektivní využití dotykového zařízení iPad. Seznámíte se s konkrétními aplikacemi a strategiemi, které motivují žáky k četbě a posilují jejich schopnost porozumění textu.

Jedním z dílčích nástrojů rozvoje čtenářské gramotnosti je školní knihovna a školní informační centrum. V našem projektu proto nezapomínáme ani na školní knihovníky. Ke konci měsíce května se uskuteční první ze čtyř plánovaných metodických setkání školních knihovníků, o kterém vás budeme brzy informovat.

Všechny aktivity nabízíme pro školy zapojené do projektu zdarma, proto se neváhejte přihlásit!

Nevíte, zda je vaše škola do projektu zapojena? Ověřit to můžete ZDE. Co když zjistíte, že zapojeni nejste? Nevadí, můžeme to společně napravit. Stačí, když se nám ozvete na email projektové manažerky: iva.majkova@ostrava.cz.

Máte zájem o další témata? Mrkněte se do našich katalogů vzdělávacích aktivit ZDE a ZDE. Budeme se na vás těšit!

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355 je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy.

zdroj: web projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV