Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání zahájil realizaci

Zobrazit: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání zahájil realizaci
Datum:

Se začátkem školního roku 2019/2020 odstartoval nový tříletý projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. Díky němu budou na 25 ostravských základních školách další 3 roky pomáhat žákům i pedagogům odborníci z řad školních psychologů, sociálních a speciálních pedagogů a školních asistentů. Město tak naváže na předešlý úspěšný pilotní projekt.

Projekt je zaměřen primárně na pomoc školám se začleňováním a prací s žáky ze sociálně slabých rodin, kteří nemívají dostatečné zázemí na přípravu do školy či postrádají motivaci k učení, což může mít vliv na celkové klima třídy. Školy díky projektu získávají finance na odborníky, kteří pracují nejen s těmito žáky, ale také s jejich rodinami. Celkový rozpočet projektu činí 99,8 mil korun, přičemž 95 % je hrazeno z EU.

V rámci projektu se také uskuteční další aktivity, jako jsou workshopy pro rodiče o domácí přípravě dětí do škol nebo o výběru střední školy, zahraniční exkurze pro odborníky nebo konference úředníků z řad školství za účelem sdílení dobré praxe.

Pracovní setkání s řediteli zapojených ZŠ do projektu.
Pracovní setkání s řediteli zapojených ZŠ do projektu.