Projekt Šachy do škol

Zobrazit: Projekt Šachy do škol

Dne 26. února 2020 bylo na Magistrátě města Ostravy podepsáno čtyřstranné memorandum o spolupráci na projektu „Šachy do škol“, které podepsali představitelé statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě.

Projekt Šachy do škol od roku 2017 organizačně zajišťuje Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách. Zájmové útvary šachové hry fungují přímo v Korunce, ale také ve vybraných mateřských a základních školách. Vše probíhá hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti. Středisko navíc pořádá pro děti šachové turnaje.

Pokud budete mít zájem se do projektu zapojit, zde je návod, jak postupovat:

• oznamte své zapojení do projektu na adresu: jana.secova@svc-korunka.cz s uvedením názvu školy, jménem a kontaktem na případného vyučujícího šachů nebo vedoucího šachového kroužku nebo jiné kontaktní osoby pro tento projekt, do 25. května 2020,

nejpozději do 30. září 2020 se přihlaste prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.chess.cz/sachy-do-skol/jak-se-zapojit/

Jakou můžete očekávat podporu v rámci projektu „Šachy do škol“:

• školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu a cvičebnice,

• učitelé budou mít možnost zdarma absolvovat online školení trenérů IV. třídy – poplatky za vzdělávání trenéra 4. třídy dle možností a celkové výše nákladů uhradí MAP ORP Ostrava II.,

• účastnit se metodických schůzek a workshopů, volně ke stažení budou podpůrné materiály,

• zapůjčení šachového materiálu ,

• pozvání na odborné semináře, které budou realizovány zdarma,

• v případě, že nemáte lektora výuky šachů a přesto se chcete do projektu zapojit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na: jana.secova@svc-korunka.cz

• pozvání na žákovské šachové turnaje zejména pro děti do 10 let.

Kontakt:

Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka e-mail: jana.secova@svc-korunka.cz Mobil: 775 104 422