Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Zobrazit: Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Spolek PROXIMA podporuje již pátým rokem aktivní studenty v jejich seberozvoji a sebevzdělávání. Děje se tak díky projektu Science Talent Ostrava finančně podporovaného statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

Díky těmto prostředkům byla dosud podpořena téměř stovka ostravských žáků a studentů, kteří projevili zájem rozvíjet svůj talent především v přírodních vědách a technických oborech.

Mohli se tak zapojit do mezinárodních matematických soutěží, do celé řady letních škol, prázdninových workshopů či vzdělávacích kurzů naživo i v on-line prostředí, získat mezinárodní certifikáty on-line studia na zahraničních univerzitách nebo zdokonalovat své znalosti před přijímacími zkouškami na vysoké školy. Někteří z nich nyní na prestižních zahraničních univerzitách studují.

Sami studenti navrhli a zorganizovali dva ročníky studentské konference Atheneum. Představili tak studentům zajímavé osobnosti z hlediska jejich profese před tím, než se sami rozhodnou pro další studium na vysoké škole.

Jiná skupina studentů zorganizovala soutěž Vědecký čtyřboj, v němž vyzvala čtyřčlenné týmy středních škol k poměření svých znalostí v oblasti matematiky, fyziky, chemie a biologie a v řešení závěrečného úkolu podobného únikové hře.

V loňském roce se další skupině studentů podařilo zvítězit v krajské soutěži Chytrá myšlenka, kde prezentovali prototyp chytré židle. Na sestrojení tohoto prototypu poskytla finanční prostředky právě Proxima z projektu Science Talent Ostrava.

Vyzýváme tímto všechny další aktivní a šikovné mladé Ostraváky či studenty ostravských škol k rozvoji svého talentu a nadání. Nebuďte pasivní, pusťte se do studia, zkoumání či experimentů, pracujte na svém sebevzdělávání, a pokud potřebujete finančně podpořit, obraťte se na nás.

Setkání zapojených studentů i těch, kteří o tom teprve uvažují, proběhne v Divadle vědy ve Světě techniky v úterý 27. října od 16 hodin. Na inspirativní setkání jste všichni srdečně zváni.

Podrobnosti najdete na webových stránkách proximaostrava.cz. Také můžete kontaktovat paní Ivanu Češkovou prostřednictvím e-mailu ivana.ceskova@proximaostrava.cz.