Projekty institucionální spolupráce

Zobrazit: Projekty institucionální spolupráce

 Fondy EHP

Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. 

Cíle projektů 

Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.  

Kdo si může požádat o projekt? 

  • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
  • České instituce terciárního vzdělávání s ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) 

Kdo může být partnerem projektu? 

  • Instituce/organizace z České republiky a donorských států 
  • Instituce/organizace z dalších zemí, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu 

V rámci projektu je možné: 

  • Inovovat a vytvářet kurikula, společné studijní programy a kurzy
  • Pořádat aktivity vzájemného učení (workshopy, semináře, kulaté stoly), kde budou zaměstnanci zapojených institucí sdílet inovativní metody a příklady dobré praxe ve vzdělávání

Výstupy projektu jsou například učební plány, společné studijní programy, výukové materiály, studie, workshopy, uspořádané aktivity vzájemného učení a vyzkoušení nových metod ve výuce. 

Projekty zaměřené na demokracii, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání budou upřednostněny ve výběrovém procesu.  

Aktuální výzvu naleznete zde .

Webinář naleznete zde.