Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Zobrazit: Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II skončil ke dni 31. 8. 2020. Projekt byl zaměřen na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zapojila se do něj pětice mateřských škol a středisko volného času na území města Ostravy, ve kterých působili asistenti sociální inkluze.

Městu Ostrava se podařilo navázat spolupráci s neziskovou organizací RC Chaloupka a zajistit tak návazný projekt od 1. září 2020 s názvem „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“. Partnery projektu s finančním příspěvkem jsou mateřské školy: ZŠ a MŠ Bílovecká 10, MŠ Komerční 22a, MŠ Požární 8, MŠ Špálova 32, MŠ Zámostní 31, ZŠ a MŠ Volgogradská 6B, MŠ Volgogradská 4, MŠ Prokopa Velikého 37. Statutární město Ostrava bude v projektu figurovat jako partner bez finanční účasti.

Projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“ naváže na předchozí projekt RRP OV II a posílí rovné příležitosti dětí předškolního věku, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, podpoří spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do MŠ a zvýší informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku eliminace školní neúspěšnosti. Jako stěžejní aktivita je vnímána personální podpora mateřských škol v podobě financování pozice školní asistent po celou dobu projektu, kterou zajistí MŠ jako partneři projektu.