Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ a MŠ Horymírova

Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ a MŠ Horymírova

Projekt žákovského parlamentu Základní školy a mateřské školy Horymírova v Ostravě – Zábřehu „Den Země“

V úterý 11. dubna proběhl na ZŠ a MŠ Horymírova projektový den na oslavu „Dne Země“. Projekt vymysleli, zorganizovali a zrealizovali členové žákovského parlamentu a žáci 9. ročníků. Tento den byl určen všem žákům školy, kdy jednotlivé třídy měly celý den rozdělený do několika aktivit.

Jednou z aktivit bylo plnění úkolů na jednotlivých stanovištích umístěných na školním hřišti. Žáci si mohli vyzkoušet sběr odpadků a jeho třídění nebo hod šiškami. V rámci dalších aktivit žáci ochutnávali ovoce a zeleninu se zavázanýma očima nebo vytvářeli obrázky z víček. Ti, co mají rádi kvízy, vyluštili křížovky nebo přesmyčky, zaměřené na otázky z přírody. Součástí aktivit bylo i poznávání vůní, nerostů, rostlin, obilnin, stop zvířat aj.

Na jednotlivých stanovištích vypomáhali žáci osmých a devátých tříd a členové ŽP, kteří vše skvěle zvládli!

V rámci projektu si každá třída zasadila „třídní rostlinu“, o kterou se bude v průběhu roku starat a zároveň si vypracovala svůj ekokodex, kterým se bude řídit, aby pomohla naší planetě. Do aktivit byli zapojeni i pedagogové, kteří si pro své třídy připravili spoustu dalších aktivit s ekologickou tématikou. Následně žáci vyrazili do terénu, aby se prošli přírodou, seznámili se s okolními rostlinami a živočichy.

Nakonec si všichni vyhrnuli rukávy a vyčistili nejbližší okolí od odpadků. A že těch pytlů bylo…!!!

Tento projekt byl realizován díky finanční podpoře města v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, který pro žákovské parlamenty připravuje Statutární město Ostrava ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka.