Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ a MŠ Ostrčilova

Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ a MŠ Ostrčilova

Projekt žákovského parlamentu Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, „Den zdravovědy“ se uskutečnil ve dnech 15.-16.5.2023.

ZŠ a MŠ Ostrčilova zrealizovala další z projektů žákovských parlamentů, které byly podpořeny formou participativních rozpočtů v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, který organizuje Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s městem Ostrava a SVČ Korunka.

Členové žákovského parlamentu školy připravili pro své mladší spolužáky „Den zdravovědy“. Cílem akce bylo seznámit žáky 1. stupně se základy zdravovědy a interaktivním způsobem děti některé základní dovednosti naučit.

Školní parlament měl pro účastníky připravena stanoviště, která si jednotlivé třídy postupně procházely:
1. RESUSCITACE (základy resuscitace)
2. NEBOJ A VOLEJ (přivolání záchranných složek)
3. KDYŽ SI ODŘU KOLENO, NA CO JE OBVAZ (vázání obvazů)
4. STAŇ SE ZÁCHRANÁŘEM (role záchranáře)
5. SPORTOVNÍ AKTIVITY

Veškerá organizace realizace projektu byla v rukou samotných zástupců žákovského parlamentu školy.
Na každého žáka čekala na závěr sladká odměna, placka na památku a pro třídu diplom.

PDMMO si váží aktivity mladých lidí a děkuje všem, kteří mladé lidi podporují.