Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ Provaznická

Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ Provaznická

Realizace projektu žákovského parlamentu Základní školy Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace,  “ Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“ probíhala v týdnu od 9. – 12. května 2023.

Věděli jste, že v centru Ostravy najdete kostel ze 13. století? Že věž Nové radnice je nejvyšší radniční věží v ČR? Že i v Ostravě najdete orloj?  Často ani rodilí obyvatelé Ostravy neví o památkách tohoto krásného města všechno. Tomu se u nejmladší generace rozhodli zabránit žáci druhého stupně ZŠ Provaznická, když v rámci školního parlamentu vymysleli nápaditý projekt: ,,Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“.

Na začátku projektu stál nápad dětí z vyšších ročníků o větším žákovském propojení prvního a druhého stupně. Každoročně má velký úspěch akce ,,Den naruby“, kdy si starší děti vyzkouší roli učitele a snaží se mladším žákům předat důležité informace. Tato akce stála zároveň u zrodu celého projektu financovaného v rámci participativních rozpočtů žákovských parlamentů. Cílem projektu bylo předat prostřednictvím starších dětí zajímavé poznatky mladším žákům. Námětů se sešlo na zasedání žákovského parlamentu hned několik, nakonec ale vyhrál jednoznačně nápad – vyzkoušet si roli průvodce. Cílovým prostorem pro projekt se stalo historické centrum Ostravy. Jedním z důvodů zvolení lokality byla i skutečnost, že žáky druhého stupně zajímalo, jaké památky nebo zajímavosti se mohou v centru města nacházet.

Vlastní realizace projektu začala sbíráním informací, shromažďováním údajů a tvorbou průvodcovského textu. Každý z účastnících se žáků si vybral jednu památku nebo zajímavé místo, kterému se věnoval. Výsledkem byl ucelený text a mapa zvolení nejvýhodnější trasy. Další fází projektu bylo vytvoření tří druhů pracovních listů (dle věku žáků) s úkoly pro žáky prvního stupně.

Akce probíhala po celý týden od 9. – 12. května. Průvodci i mladší žáci byli plni očekávání. Centrem města prošla většina tříd prvního stupně školy. Žáci rovněž navštívili vyhlídkovou věž Nové radnice a cestou nezapomněli průběžně vyplňovat pracovní listy a plnit úkoly, které je po trase čekaly.

Všichni žáci získali spoustu nových zajímavých informací a starší žáci si navíc vyzkoušeli práci s menšími dětmi. Prací v terénu však projekt neskončil. Následující týden vytvořili žáci druhého stupně prezentaci, ve které shrnuli odpovědi na otázky z pracovních listů a doplnili je o fotografie, zvukové ukázky či videa. Výslednou prezentaci pak představili dětem z prvního stupně v rámci vyučování. Žáci se tak dověděli, zda se jim povedlo správně zodpovědět otázky a upevnili si nově nabyté znalosti.

Akce ,,Společná historie – krůček po krůčku Ostravou“ byla velmi kladně hodnocena dětmi i učiteli a jistě ji za nějaký čas zopakujeme nebo rozšíříme naše zorné pole do jiné oblasti města.

Projekt žákovského parlamentu by se nemohl realizovat bez finanční podpory statutárního města Ostravy.