Promoce Junior univerzity VŠB-TUO

Zobrazit: Promoce Junior univerzity VŠB-TUO

Slavnostní promoce studentek a studentů Junior univerzity VŠB-TUO, unikátního systému mimoškolního neformálního vzdělávání pro žáky základních a středních škol, proběhly v úterý 6. června 2023 od 17:00. Akce se za přítomnosti vedení univerzity, zástupce statutárního města Ostravy Andrey Hoffmannové, rodičů a dalších hostů uskutečnila v Univerzitní aule. 

Na promocích získali ocenění nejen studenti Junior univerzity, ale také její lektoři a popularizátoři za svou práci. „Junior univerzita VŠB-TUO byla otevřena v říjnu 2021. Někteří letošní promující ji navštěvují od počátku, jiní se připojili v průběhu loňského a letošního roku. Na slavnostních promocích jsme ocenili 89 studentů,“ říká Jarmila Černá, koordinátorka Junior univerzity. Studenti získali jeden z titulů Junior, Kadet či Expert, někteří z nich různé odznaky odbornosti a oborové diplomy. „Velmi nás těší zájem dětí a mladých lidí o techniku, přírodní vědy i ekonomiku. Zaslouží si uznání a motivaci k pokračování ve studiu. Věříme, že tato slavnostní příležitost bude pro studenty i jejich rodiny velkým zážitkem.“ 

Junior univerzitu navštěvuje téměř 600 nadšenců pro techniku a přírodní vědy, kterým nabízí kroužky, workshopy, přednášky, expedice, letní školy nebo mentoring v mnoha oblastech. Jednoduchou registrací na webových stránkách získají zájemci širokou nabídku programů vhodnou pro jejich věk. Navíc mají přehled o lektorech jednotlivých programů i oborech univerzity. Studenti si vybírali programy podle svého věku, přidat do Junior univerzity se mohli v průběhu celého roku. 

Zdroj: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava