Propojení pohybu a vzdělávání

Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání
Datum: 26. 04. 2024
Čas: 10:00 - 13:00
Místo: Colliery CrossFit Ostrava

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se konají workshopy, zaměřené na propojení pohybu a vzdělávání.

Lektor: Stanislava Panáková
Cílová skupina: Pedagogové MŠ

Vzdělávací aktivita poskytne pedagogům znalosti a dovednosti pro práci s dětmi v MŠ, přičemž budou workshopy zaměřené na širokou škálu aktivit a metod, které posílí rozvoj sociálních kompetencí dětí. Důraz je kladen na pohybové aktivity, které nejen rozvíjejí dovednosti, ale také budují pozitivní interakce dětí. Workshop je také specializovaný na inkluzi a práci se skupinami dětí s různými specifickými potřebami, abychom zajistili, že každé dítě ve třídě je začleněno a má možnost rozvíjet se dle svých schopností.

Účastník se naučí vhodně přizpůsobovat aktivity a používat pomůcky pro různé typy dětí. Prozkoumá také moderní didaktické metody a formy práce, podporující efektivní učení a zapojení všech dětí. Lektor nabídne bohatý zásobník aktivit, her a cvičení zaměřených na rozvoj pohybových dovedností a týmové spolupráce. Zmíněné aktivity budou podrobně popsány a ilustrovány v brožuře, kterou obdrží každý účastník pro snadnou implementaci do výuky.

Aktivita je tvořena ze 4 workshopů, termíny zbývající se dohodnou na prvním setkání. Účastníci se nesmí v účasti střídat.

Účastníkům jsou workshopy poskytovány ZDARMA!