Propojení světa kultury, umění a pohybu v ostravských školách

Zobrazit: Propojení světa kultury, umění a pohybu v ostravských školách

Statutární město Ostrava, s partnerem Cirkus trochu jinak, z.s., realizuje další kreativní projekt, jenž získal dotaci ve výši 472 tis. Kč z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce.

Projekt s názvem Propojení světa kultury, umění a pohybu směřuje k rozvoji kreativního vzdělávání v ostravských základních školách. Cílem je zpřístupnit současné umění prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci spolupráce současných cirkusových umělců a souvisejících uměleckých akcí zaměřené na sociální menšiny, zejména děti a mládeže. Rozvoj tvořivosti a kreativního myšlení pro všechny žáky, včetně těch se SVP v základních školách, bude probíhat prostřednictvím kreativních vzdělávacích metod a spolupráce mezi pedagogy, žáky a umělci z umělecké společnosti Cirkus trochu jinak z.s. Projekt se zaměřuje na téma šikany a sociálního vyloučení a současně motivaci jednotlivých dětí i kolektivů k hledání a rozvoji individuálních talentů se zaměřením na pohybové disciplíny nového cirkusu. Cílí na posílení klíčových kompetencí žáků, rozvoj tvořivosti, sebedůvěry i empatie. Smyslem tohoto projektu je také představit žákům kvalitní a zajímavé alternativní trávení volného času s možností překonávat sám sebe.

Jak projekt probíhá?

Obsahem vyučovacího procesu je komplexní spolupráce mezi učitelem, lektorem a žáky zároveň. Umělci pro práci s dětmi volí individuální přístup, zásady názornosti a uplatňují práci se skupinou.

První den na škole celkem 8 umělců navštíví jednotlivé třídy 1. i 2. stupně, kdy proběhne seznámení žáků s lektory a s tím, co je ve vyučovací hodině čeká. Později tentýž den se uskuteční workshopy se seznámením kultury umělců, pohybu, tance, žonglování a párové akrobacie. Cílem workshopů je také natrénovat společné vystoupení pro celou školu. Druhý den od rána budou vybraní žáci prohlubovat své schopnosti a dovednosti, které aplikují do představení na téma šikana a sociální vyloučení, jenž proběhne čtvrtou vyučovací hodinu.

Projekt odstartoval ve dnech 12.-13.12.2022 na ZŠ F. Formana a pokračoval 14.-15.12.2022 na ZŠ B. Dvorského. V roce 2023 se projekt uskuteční na dalších 3 základních školách ve městě Ostrava. Celkově program absolvuje přibližně 1500 dětí.