Průběžná konference Místního akčního plánu vzdělávání ORP Ostrava II

Datum: 22. 10. 2020
Čas: 13:00 - 15:15
Místo: online

Průběžná konference Místního akčního plánu vzdělávání ORP Ostrava II | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Dovolujeme si Vás pozvat na naši konferenci Místního akčního plánu ORP Ostrava II, na kterou jste srdečně zváni.

Konference se uskuteční dne 22.10.2020  od 13:00 hod. a bude probíhat s ohledem na epidemiologickou situaci formou online. 

Projekt Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava II je ve své polovině a proto jsme se rozhodli uspořádat průběžnou konferenci, na které budou prezentovány aktuální informace o projektu, proberou se externí zdroje financování pro školy a školská zařízení. Na konferenci budou prezentovat zajímaví hosté, např. Ing. Nytrová z Moravskoslezské krajského úřadu, dále ředitel ZŠ Ludgeřovice Mgr. Moric, ředitelka inspektorátu ČŠI PhDr. Slaná.

Prosíme o přihlašování na odkazu: https://map.ostrava.cz/udalosti/prubezna-konference-mistniho-akcniho-planu-orp-ostrava-ii/