Prvňáčci vyráběli dárečky a při tom se učili anglicky

Zobrazit: Prvňáčci vyráběli dárečky a při tom se učili anglicky

Z Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021 získala Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A  příspěvek na projekt „Škola pro život“. V rámci projektu škola podpořila denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a v předmětu člověk a svět práce na základní škole. Metodou CLIL si žák osvojuje znalosti a dovednosti v odborném předmětu a zároveň i v cizím jazyce, a to v přirozeném prostřední a ne v uměle vytvořených situacích.

V hodinách světa práce vyrobily děti z 1. A krásné medové svíčky i balicí papír, do kterého své výtvory s pomocí paní učitelky zabalily.  Voňavé dárečky udělaly radost nejen obdarovaným, ale i dětem, které výroba medových svíček velmi bavila.

V rámci metody CLIL se žáci setkali i s novou slovní zásobou (Warm the sheet of natural beeswax up, Place the wick on the sheet, Roll the candle, Gently press the wax as you roll, Check to make sure you´re rolling evenly, Cut the wick, Make your own wrapping paper, Wrap the present).

V mateřské škole je realizována „Hravá forma učení anglického jazyka!“. Děti poznávají svět kolem sebe. V různých denních činnostech a tématech se seznamují s angličtinou, novou slovní zásobou a frázemi. Tentokrát se spolu se sněhuláky naučili geometrické tvary. Děti si tak hrají a zároveň se učí.