První Středoškolská konference v Ostravě „Bo nám to není jedno!!!“

Zobrazit: První Středoškolská konference v Ostravě „Bo nám to není jedno!!!“

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) uspořádal dne 9.6. 2022 historicky první Středoškolskou konferenci, na které se sešli delegáti středních škol z Ostravy. Místem setkání byly reprezentativní prostory zasedací místnosti zastupitelstva na Nové radnici v Ostravě.

Konference byla uspořádána v rámci projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“ , který je nedílnou součástí projektu Europe Goes Local, který podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou.

Konferenci zahájila náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, PhD., ředitelka SVČ Korunka a koordinátorka Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) Mgr. Jana Secová a předseda PDMMO David Kaszper. Hosty byly vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylva Sládečková, MBA a specialista podpory a manažer projektu oddělení školství Ing. Radmila Karabínová.

V úvodu proběhlo předání ocenění Skvělý parťák, které PDMMO udělilo Mgr. Janě Secové a Ing. Radmile Karabínové za jejich dlouhodobou podporu a spolupráci.

Konference se zúčastnilo celkem šestnáct středních škol, a to:
Střední průmyslová škola akademika Heyrovského, Vítkovická střední průmyslová škola, Gymnázium Hladnov, Gymnázium Ostrava – Hrabůvka, Moravskoslezská obchodní akademie, Jazyková škola Hello, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Olgy Havlové, Gymnázium Ostrava – Zábřeh, Střední škola společného stravování, Wichterlovo gymnázium, Střední průmyslová škola stavební Ostrava, Obchodní akademie Ostrava – Poruba, Matiční gymnázium a jako host také Parlament dětí a mládeže Krnov.

I. V dopoledním bloku probíhala diskuze delegátů středních škol s náměstkyní primátora. Témata diskuze byla různorodá, od otázek na vzdělání, školní stravování, cyklodopravu a zastávky MHD až po grafitti či investice města. Nechyběly také dotazy týkající se inkluze, ostravských vod a míst uplatnění pro mladé.

Delegáti se dále zapojili do diskuze na téma potřeby „mladých“ v Ostravě, kdy výstupem této diskuze bylo usnesení v následujícím znění:

 1. Delegáti SŠ konference většinově vnímají jako velkou problematiku „pocit nebezpečí v Ostravě“; mladí lidé se v některých lokalitách města necítí bezpečně. Delegáti navrhují vznik a podporu preventivních programů – kurzy, workshopy, preventivní kontroly… Kurzy a workshopy např. s tématikou finanční gramotnosti, sociálních problémů, sebeobrany – vše je úzce spjato s otázkou bezpečností, respektive dlouhodobé prevence, kdy se „problematickými aspekty“ mohou stát lidé, kteří nejsou dostatečně vzděláni, popř. užívají návykové látky, pohybují se ve znevýhodněném sociálním prostředí apod. Kontrolami je myšleno např. zvýšení počtu asistentů přepravy ve vyloučených lokalitách, větší pohyb strážníků Městské policie Ostrava v těchto lokalitách nebo počtu kontrol podávání omamných látek nezletilým osobám, zmiňována např. lokalita ulice Stodolní.
 2. Velkým tématem diskuze je rovněž téma bydlení, kdy delegáti vítají snahu rozšíření bytového fondu a chtějí, aby vznikaly další nové projekty s bytovou výstavbou. Například stavba obecních/městských bytů, startovací byty…
 3. V návaznosti na Analýzu potřeb mladých lidí ve městě Ostrava považují delegáti za důležité nerozšiřovaní vyloučených lokalit a naopak vidí pozitiva případného jednotlivého začlenění obyvatel z vyloučených lokalit do jiných oblastí
 4. Delegáti vnímají potřebu mít prostor pro setkávaní se a trávení volného času, kdy vítají snahu o vytváření takových prostor.
 5. Delegáti považují za důležitou rekonstrukci chátrajících budov ve městě a vítají snahu o využívání potenciálu města.
 6. Delegáti vnímají jako důležitou i podporu moderního stylu výuky na školách v rámci aktuálních potřeb a příležitostí.
 7. Delegáti mají zájem o větší nabídku odborných praxí a stáží ve městě Ostrava.
 8. Delegáti děkují všem hostům za účast na SŠ konferenci, školám za umožnění účasti a mají zájem o vytváření pravidelného prostoru pro diskuzi a sdílení svých potřeb a trápení, týkajících se života ve městě Ostrava.

Delegáti dále udělili souhlas:

 1. se založením orgánu PDMMO s názvem SŠ zastupitelstvo, které bude přidruženo k PDMMO.
 2. s pověřením PDMMO s vytvořením stanov a jednacího řádu SŠ zastupitelstva.
 3. s oslovením škol a vytvořením memorand o spolupráci mezi školami a PDMMO.
 4. s prezentací dnešní konference a především výstupů z dnešní konference.
 5. s vytvořením memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Ostrava a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy, jehož součásti bude i SŠ zastupitelstvo.

II. V odpoledním bloku vystoupila na konferenci Ing. Veronika Laryšová z odboru strategického rozvoje, která delegáty seznámila s probíhajícím participačním dotačním programem na revitalizaci veřejného prostoru s názvem Tvoříme prostor!!!

Na závěr konference proběhlo hlasování o Usnesení delegátů SŠ z 1. Konference SŠ v Ostravě. Delegáti Usnesení odsouhlasili a stvrdili podpisem.

Kontaktní údaje