Realizace projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III.“

Zobrazit: Realizace projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III.“

Probíhá zahájení realizace projektu spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/23_094/0004538

Předpoklad zahájení realizace projektu 6/2024 a ukončení realizace 12/2025
Předmětem projektu je realizace odborných multifunkčních učeben virtuální a rozšířené reality ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže (dále SVČ, DDM), včetně zajištění plné konektivity budov.

Projekt bude realizován:
-ve Středisku volného času Ostrava  Zábřeh na ul. Gurťjevova
-ve Středisku volného času Korunka  –  (na Středisku Korunní na ul. Korunní v Ostravě Mariánských Horách, ve Středisku turistiky na ul.  B. Martinů a Středisku přírodovědců na ul. Čkalovova v Ostravě Porubě)
-ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Ostrčilově
-v Domě dětí a mládeže Ostrava – Poruba (v budově na ul.  M. Majerové a v budově na ul. Polská v Ostravě – Porubě a v budově DDM v Plesné).

Schválená výše dotace činí 31 641 335 Kč.