Ředitel školy 2022

Zobrazit: Ředitel školy 2022

Nelehkou práci ředitelů a ředitelek ostravských škol ocenilo letos město premiérově udělením titulu Ředitel školy 2022 třem výjimečným osobnostem. Jejich doménou je zvládnutí manažerské funkce na skvělé úrovni za všech situací, ať už to byla aktuálně nedávná pandemie či aktuálně vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí, neméně je však důležité vedení pedagogického sboru a rozvoj školy. Společným jmenovatelem jsou oceněným inovativní přístupy, umění vytvořit pozitivní atmosféru ve škole nejen pro žáky, ale též pro pedagogy i rodiče.

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo na svém květnovém zasedání o udělení titulu Ředitel školy 2022 těmto kandidátům: Mgr. Hana Petrová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace; PaedDr. Ivona Klímová, MBA, ředitelka Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello, s.r.o a Mgr. Robert Kecskés, ředitel Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace.

„Považuji za důležité ocenit ředitele škol, kteří se v průběhu školního roku mnohdy ocitají v nezáviděníhodné situaci při řešení nejen každodenních, ale také mimořádných situací. Jsou to právě oni, kdož umí zajistit zdravé klima škol a zprostředkovat špičkové vzdělávání dětí, které je pro další život dětí zásadní. Díky nim se daří ve školách vytvořit i ideální podmínky pro pedagogy. A často jsou též hybnou silou, bez které by instituce jen přešlapovala na místě, bez naděje na kýžený rozvoj. Dobrou školu nedělá jen dobrý učitel, ale také dobrý ředitel a je třeba na to nezapomínat,“ konstatovala Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora, která dne 27. 6. 2022 ocenění ředitelům předala.

Mgr. Hana Petrová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

PaedDr. Ivona Klímová, MBA, ředitelka Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s. r. o., Čs. Exilu 491/23, Ostrava-Poruba

Mgr. Robert Kecskés, ředitel Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace.