ŘEKNĚTE DOTAZNÍKEM, JAK JSTE S MĚSTEM SPOKOJENÍ

Zobrazit: ŘEKNĚTE DOTAZNÍKEM, JAK JSTE S MĚSTEM SPOKOJENÍ

Jste ve věku 15 až 30 let? Bydlíte v Ostravě? Chcete zlepšit budoucnost města? Vyplňte dotazník o potřebách a spokojenosti mladých lidí. 

Dotazníkový výzkum provádí Statutární město Ostrava, Středisko volného času Korunka a Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Spokojenost bude sledována v mnoha oblastech jako je například zdraví, vzdělávání, zaměstnání, veřejný prostor nebo doprava.

Cílem výzkumu je zmapovat potřeby mladých osob ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava a těmto potřebám porozumět. Výsledkem průzkumu bude výzkumná zpráva, která bude sloužit jako podklad pro další aktivity v našem městě.

První fází výzkumu je dotazníkové šetření. Dotazník sestává z 33 tematických otázek. Plánujeme získat minimálně 445 dotazníků a oslovit tak 1 % osob ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a názor každého odpovídajícího je pro nás velmi důležitý.

Dotazník je dostupný na tomto odkazu: 
www.survio.com/survey/d/T1V4B3J5N2J9Y3W6S

Data z dotazníkového šetření budou sbírána do poloviny září roku 2021. Poté budou následovat skupinové diskuse nad získanými výsledky a veřejná prezentace výzkumné zprávy.

Pokud tedy patříte do skupiny osob ve věku 15 až 30 let a chcete přispět k vylepšení města, zapojte se! Pokud se nevlezete do věkové škály, nevadí, můžete dotazník alespoň sdílet dál.