RKC Chaloupka pořádá letní příměstské kempy

Zobrazit: RKC Chaloupka pořádá letní příměstské kempy

RKC Chaloupka pořádá bezplatné letní příměstské kempy, které jsou zaměřené na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí v důsledku pandemie COVID-19.

Účelem těchto kempů je zejména:

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci;
 • propojit formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku;
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí;
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání;
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí;
 • podpořit návyky zdravého životního stylu;
 • podpořit pohybové aktivity dětí.

Letní kempy budou probíhat pro děti ve věku 6 – 12 let v těchto termínech:

 • 12. – 16. července 2021
 • 19. – 23. července 2021
 • 2. – 6. srpna 2021
 • 9. – 13. srpna 2021

V případě zájmu kontaktujte Dominiku Levingerovou na telefonním čísle +420 730 526 199.