Robotika a kybernetika

Zobrazit: Robotika a kybernetika
Datum: 20. 06. 2024
Čas: 09:00 - 15:00
Místo: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na oblast robotiky a kybernetiky.

Lektor: Ing. Hana Hanzlíková
Cílová skupina: Pedagogové ZŠ

Průmyslová revoluce umožnila nahradit těžkou lidskou práci stroji. Robotizace pomáhá s rutinními, opakujícími se činnostmi nebo v nebezpečném prostředí. Roboty jsme vpustili do našich životů, kybernetické systémy řídí náš dům, náš pohyb, naši komunikaci, volný čas, dokonce i spánek a zdraví.

Kurz vám přiblíží o osvětlí:
– principy kybernetiky a robotiky na praktických příkladech
– výhody a nevýhody robotizace
– možnosti budoucího rozvoje
– rizika digitalizace a kybernetickou bezpečnost.

Garantem kurzu je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Účastníkům je workshop poskytován ZDARMA!