Robottransfér V.

Zobrazit: Robottransfér V.

Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba se i v roce 2020 pustil do projektu Robottransfér V., který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu již pátým rokem.

Jedná se o úspěšný projekt v oblasti robotiky, 3D tisku, virtuální reality a logiky. Projekt je rozčleněn do tří na sebe navazujících částí. Robotden je koncipován jako workshop, na kterém se děti MŠ, ZŠ a SŠ seznámí s robotikou, 3D tiskem, logickými hrami a virtuální realitou. Další část je Setkání v dimenzi I., kde se pracuje se zájemci a talenty v oblasti polytechniky na odborných setkáních a soustředěních, kde rozvíjejí svůj talent a připravují se na účast v polytechnických soutěžích. Poslední částí projektu je Setkání v dimenzi II., což je již konkrétní účast na různých soutěžích jako FFL (First Lego League), Robotiáda a dalších. 

„V rámci tohoto projektu proběhlo v roce 2020, který byl velmi ovlivněn pandemií covidu-19, kdy nám byla zakázána osobní přítomnost dětí v našem zařízení, šest robotických workshopů pro 122 dětí a jedno odborné soustředění pro 15 dětí. Poskytovali jsme třem chlapcům individuální vzdělávání s talenty v oblasti robotiky, těchto individuálních vzdělávání proběhlo patnáct, každé v délce 1,5 hodiny,“ popsala ředitelka Kateřina Hořejší.

„Děti se zájmem o robotiku se zúčastnily 7. února 2020 soutěže Robotiáda v Brně. Jedná se o mezinárodní soutěž pro 190 týmů z devíti zemí, kde jsme se umístili na 45. místě. Bohužel celonárodní soutěž First Lego League, která je naším každoročním vyvrcholením polytechnické práce s dětmi, se v roce 2020 z důvodu pandemie nekonala a byla přesunuta na rok 2021,“ vysvětlila Kateřina Hořejší.

„V projektu Robottransfér V. jsme se zúčastnili online mezinárodní soutěže Klúč od pevnosti Stará Lubovňa. Jde o logickou soutěž, které jsme se zúčastnili již v roce 2019 a v účasti jsme pokračovali i loni. V roce 2020 proběhla tato soutěž distančně. Náš soutěžní tým složený z pěti členů skončil na 3. místě z 20 přihlášených týmů. Online soutěž byla zaměřena na spolupráci v týmu, fyzické dovednosti a vědomosti. Byl přesně stanovený termín a čas, ve který přišel všem zúčastněným týmům odkaz, kde byly informace k prvnímu úkolu. Po splnění úkolu se vždy otevřely informace k dalšímu zadání. Takto to pokračovalo až do cíle.  Každé vypracované cvičení se muselo zdokumentovat fotkou a odeslat pořadatelům, kteří bodovali jednotlivé úkoly,“ uvedla Kateřina Hořejší.

„Vyhlásili jsme dvě úplně nové online soutěže. O pohár DDM – soutěž v luštění šifer a logických hádanek. A Lego soutěž – ve stavění z Lego stavebnice. Tyto soutěže probíhají od září 2020 a budou vyhodnocené v červnu 2021. Do konce roku 2020 se obou soutěží zatím zúčastnilo přes 100 dětí. Naše DDM je zařazeno do Sítě podpory nadání (SIPON) jako talentcentrum,“ dodala Kateřina Hořejší.

Ředitelka DDM je členem Odborné skupiny SVČ a DDM pro podporu nadání (OS SVČ/DDM). Cílem této pracovní skupiny je nacházet možnosti efektivního zapojení SVČ a DDM do systému podpory nadání. Odborná skupina pracuje pod Národním pedagogickým institutem České republiky.