Rodič – Učitel – Rodič ve společném setkání na půdě školky a školy

Datum: 08. 04. 2020
Čas: 08:30 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy - Nová radnice, Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava

O čem je tento seminář: jedná se o setkání, ve kterém lektor bude sdílet svoji vlastní lidskou a odbornou zkušenost s dětmi s neurovývojovou jinakostí a jejich rodiči a učiteli. Cílem setkání je vzájemná podpora zúčastněných na cestě životem, když mozek dítěte/žáka funguje jinak.

Harmonogram semináře:
08:30 – 09:00 Prezentace
09:00 – 10:30 Vnitřní realita dětí s neurovývojovou jinakostí a jejich rodin v kontextu docházky do MŠ a ZŠ
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Metafora R-U-R v prevenci úzkosti a strachu na půdě domova a školy
12:15 – 12:45 Přestávka
12:45 – 14:15 Rozbor kazuistik
14:15 – 15:00 Diskuse a závěr

Pro koho je seminář určen: pro učitele MŠ, ZŠ, školní psychology, školní speciální pedagogy, výchovné poradce, školní metodiky prevence, rodiče

Lektor semináře: Mgr. Přemysl Mikoláš, dětský a dorostový psycholog, psycholog SPC

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/rodic-ucitel-rodic-ve-spolecnem-setkani-na-pude-skolky-a-skoly/