Rok plný aktivit pro školáky i učitele na Ostravské univerzitě

Zobrazit: Rok plný aktivit pro školáky i učitele na Ostravské univerzitě

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity letos rozšířila výčet aktivit pro školáky, středoškoláky i středoškolské učitele. Připravila pro ně letní školy i ochutnávku aktivit z portálu Univerzita pro školy.

Vybrané katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vloni oživily myšlenku letních škol. Jednak chtěly nabídnout zajímavé aktivity středoškolákům v době prázdnin a jednak jim chtěly blíže představit, co dělají – ať už za zavřenými dveřmi laboratoří nebo v terénu. Katedru fyzické geografie a geoekologie a katedru chemie letos i díky podpoře z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagement statutárního města Ostrava doplnila také katedra biologie a ekologie. Novinkou pak byla jednodenní letní škola, která na konci června cílila přímo na učitele geografie. Katedra fyzické geografie a geoekologie spolu s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje pro ně připravily přednášky na aktuální témata, workshopy nebo exkurzi na rozpálenou haldu Ema a zároveň představily svou nabídku pro střední školy. Výčet novinek pak v září uzavřela týdenní ochutnávka workshopů pro ostravské základní školy.

Učitelé na rozpálené haldě, školáci v terénu i laboratořích

Na konci června na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity naplno začala série letních škol. Do laboratoří a učeben geografických kateder jako první zasedli samotní středoškolští pedagogové. Vyslechli si tak mimo jiné přednášku řešící otázku změny klimatu v podání děkana docenta Jana Hradeckého a příspěvek profesora Vladimíra Baara, který se zaměřil na konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Krom toho si vyzkoušeli práci s měřícími přístroji v terénu nebo se vydali na rozpálenou haldu EMA. Zástupci geografických kateder pak učitelům představili i další aktivity, které třeba můžou využít ve svých hodinách.

Po učitelích pak v létě došlo také na nastupující generaci. V červenci připravili pětidenní program v laboratořích i přírodě premiérově zástupci katedry biologie a ekologie. „Studenti si vyzkoušeli jak práci v terénu, tak i laboratoři. Podívali se třeba do městského lesa v Ostravě-Plesné. Dostali také ochutnávku bioinformatiky a biostatistiky. I s ohledem na zpětnou vazbu, kterou jsme získali, byli s obsahem letní školy velmi spokojení, takže v budoucnu na první ročník určitě budeme chtít navázat,“ říká za pořadatelský tým katedry biologie a ekologie doktor Petr Pyszko.

Pomyslnou štafetu pak převzali zástupci katedry fyzické geografie a geoekologie (KFGG), kteří středoškolákům z Ostravska i vzdálenějších koutů Česka v průběhu pěti dní ukázali krajinu z jiných úhlů a přiblížili, co všechno je v ní zajímá. „Určitě jsme byli oproti prvnímu ročníku naší letní školy Do krajiny zkušenější. provedli jsme středoškoláky po Ostravě, ukázali jim zajímavosti v horách i u řek a v rámci připravených aktivit si vyzkoušeli třeba i práci s přístroji, které se  využívají k měření v terénu. i na základě ohlasů jsme v této aktivitě odhodlaní pokračovat i nadále a rozvíjet tak vzájemné vazby se studenty středních škol, které baví geografie,“ říká za pořádající tým z KFGG doktor Radek Tichavský.

Sérii letních škol pak uzavřela katedra chemie (KCH), která pro zájemce ze středních škol připravila druhý ročník akce Chemikem na zkoušku. Během tří dní odkrývali středoškoláci krásu chemie. V rámci programu nebyla nouze o světelné, zvukové i ohnivé efekty, bližší seznámení se základy vědecké práce v laboratoři i praktické úkoly. „Stanovovali třeba obsah železa ve špenátu, prováděli sorpci ibuprofenu nebo ze stop krve, otisků prstů či bot zkoušeli odhalit pachatele. Zpětná vazba byla moc příjemná. Jedenáctka účastníků si kromě programu, který propojoval chemii s praktickým životem pochvalovala atmosféru, přátelský i individuální přístup nebo možnost setkání s vrstevníky s podobnými zájmy,“ shrnuje za katedru chemie doktorka Kateřina Trčková.

Workshopy pro školáky z Ostravy

Posledním dozvukem letních aktivit pak byla ochutnávka workshopů pro ostravské základní školy. Tato možnost byla nabídnuta všem ostravským základním školám, které se přes online formulář mohly registrovat na vybrané dny. Na začátku září a v prosinci se tak v laboratořích Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity prostřídaly desítky školáků. Společně s lektory objevovali kouzlo přírodních věd při pokusech, hráli si na detektivy hledající původce znečištění řeky nebo zjišťovali, že fyzika není jen vzorečcích ale i o vůních.

Podobné aktivity pro školáky si pochvalují i představitelé statutárního města Ostrava. „Spolupráce napříč stupni vzdělávání je zásadní, inspirativní a přínosná pro všechny účastníky. Věřím, že z ní čerpají novou energii a motivaci pro svou práci, a proto děkuji Ostravské univerzitě, která takto plní svou společenskou roli a sdílí své vědecké poznatky i přístupy „za zdi“ univerzity směrem k učitelům, dětem a studentům,“ říká náměstkyně ostravského primátora pro oblast vzdělávání a kultury doktorka Andrea Hoffmanová.

I v návaznosti na kladné reakce na zmíněné akce, se chce Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity znovu pokusit o získání podpory pro tyto aktivity. „Podpora ze strany statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je pro nás velmi důležitá, jelikož nám umožňuje realizovat aktivity, které jsou nad rámec třetí role naší univerzity. Do budoucna bychom chtěli ještě víc rozšířit portfolio aktivit pro nadané žáky například skrze širší nabídku letních škol. Neopomíjíme však ani pedagogy, pro něž bychom rovněž rádi přichystali i další aktivity, které jim rozšíří jejich kompetence nejen pro práci s nadanými žáky. Takovou první letošní vlaštovkou byla třeba jednodenní škola pro učitele geografie,“ dodává za Přírodovědeckou fakultu koordinátor aktivit pro základní a střední školy doktor Standa Ožana.

Kromě těchto aktivit připravují katedry také program pro tradiční akce, jakými jsou Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hraděDen Země nebo Noc vědců.

Zdroj: https://prf.osu.cz/28276/mame-za-sebou-rok-plny-aktivit-pro-skolaky-i-ucitele/