RRP OV III – Metodická setkání

Zobrazit: RRP OV III – Metodická setkání

Minulý týden se v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ konaly tři metodická setkání. Setkali se speciální pedagogové, sociální pedagogové a školní psychologové.

V pondělí 11. 5. 2020 proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů, kterého se zúčastnili i zástupci OSPOD z Magistrátu města Ostravy Mgr. Záviš Pavlas a Mgr. Lucie Mamula Teufelová, DiS, kteří přítomným speciálním pedagogům přiblížili nejen činnost svého odboru, ale i možnosti aktivit a funkční spolupráce škol s OSPOD. V další části setkání se účastníci věnovali tématu problémového chování žáků, kdy toto téma připravila a představila svým kolegům Mgr. Gabriela Morongová ze ZŠ Nádražní 117. Velký prostor byl na metodickém setkání věnován sdílení činnosti školních speciálních pedagogů v době nouzového stavu. Znovu se společně setkají až v novém školním roce v září 2020.

Poslední setkání sociálních pedagogů v tomto školním roce se konalo 13. 5. 2020. Sociální pedagogové měli příležitost vzájemně sdílet své zkušenosti a aktivity v souvislosti s uzavřením ZŠ. Sociální pedagožka Bc. Milena Nováková ze ZŠ Nádražní 117 v Moravské Ostravě předala kolegům své zkušenosti z organizování a realizace školních preventivních programů. Metodického setkání se také zúčastnili zástupci OSPOD z Magistrátu města Ostravy Bc. Jiřina Slívová a Mgr. Záviš Pavlas, kteří přiblížili sociálním pedagogům možnosti efektivní spolupráce škol a OSPODem. Setkání přispělo k lepšímu pochopení možností a limitů spolupráce a k nalezení vzájemně vhodných postupů při řešení situací, kdy dochází ke kontaktu mezi školou a OSPODem. Příští metodické setkání sociálních pedagogů se bude konat opět v září 2020.

Školní psychologové ze ZŠ měli možnost sdílet svou činnost v době nouzového stavu a výuky na dálku na metodickém setkání 14. 5. 2020. Účastníci setkání si vzájemně předali své zkušenosti a aktivity při poskytování poradenství v době nouzového stavu. Druhá část setkání byla věnována tématu agresivních poruch chování žáků z pohledu možností školních psychologa. Přítomným psychologům byly nabídnuty nedirektivní a nerepresivní metody ke zklidnění a odbourávání agresivního chování. Další metodické setkání se uskuteční v září 2020.