Šachy v ostravských mateřských školách

Zobrazit: Šachy v ostravských mateřských školách

Děti se mohou rozvíjet díky mnoha rozličným aktivitám ostravských mateřských i základních škol, které město významně podporuje. Náleží k nim také projekt Šachy do škol, jehož počátky se datují již do roku 2017. 

Do projektu se již zapojilo víc jak 1 600 dětí základních i mateřských škol. Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale komplexní rozvoj dětí. Výuka dětí v mateřských školách probíhá hrou, formou pohádky. Šachovnice se pro nejmenší stane královstvím, ve kterém neschází král s královnou, hrad, koníci či rytíř (střelec). Děti, které ještě neumí číst a psát, pak při hře překvapí matematickými schopnostmi i logickým úsudkem.

„Rozvoj intelektu dětí díky hře šachů definuje celá řada psychologických studií. Šachy mohou zlepšit matematické, paměťové schopnosti, rozvíjet logické myšlení, učí děti koncentraci, flexibilnímu plánování či umění se rozhodnout v kritické chvíli. Přispějí rozvoji kreativity a intuice. Praxe ukazuje, že pokud dítě začne hrát šachy již v mateřské škole, pokračuje v této smysluplné činnosti i v rámci zájmových aktivit základních škol,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

V současnosti je v Ostravě zapojeno do projektu Šachy do škol 24 základních a 20 mateřských škol, šachy si mohou děti zahrát také ve Středisku volného času Korunka, které je rovněž nositelem projektu. Ředitelka tohoto střediska Jana Secová doplňuje „V mateřských a základních školách nám nejde o sport a o vítěze, ale o to, aby šachy učily přemýšlet, plánovat a prolamovat bariéry mezi lidmi.“ Hře učí děti jak pedagogové škol, kteří absolvovali příslušné semináře, tak pedagogové Střediska volného času Korunka.

Pro děti z mateřských škol jsou připravovány šachové turnaje, o prázdninách se pro děti ve věku od 4 do 7 let chystá už třetí příměstský šachový tábor s názvem „Letní šachová pohádka.“ Zkrátka nepřijdou ani žáci základních škol, je připravován okresní přebor družstev škol v šachu. Nicméně učit se mohou i pedagogové, kdy v rámci projektu Šachy do škol je zajištěno i vzdělávání učitelů a mohou také absolvovat kurzy šachového trenéra 4. třídy. V rámci projektu vznikly rovněž specifické metodické materiály.

Od roku 2017 začala probíhat výuka šachů ve Středisku volného času Korunka, které je koordinátorem tohoto projektu. Postupně započala výuka šachů v základních školách i v mateřských školách, ve kterých však začala probíhat výuka šachů speciální metodou určenou pro děti předškolní věku, a to přímo v prostorách mateřské školy. V rámci výuky v mateřských školách byla pořízena videometodika.

Následoval podpis memoranda o spolupráci na projektu Šachy do škol v roce 2020 ze strany zástupců statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity.

Zájem o výuku šachů v Ostravě stále stoupá. Detailnější informace o projektu naleznete na webu talentova.cz v odkazu zde.

Události v regionech – záznam z reportáže