Sci – Tea o vědě vážně i nevážně

Zobrazit: Sci – Tea o vědě vážně i nevážně

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě pořádá od října 2020 do dubna 2021 vždy v 16 hodin v Ústřední knihovně VŠB – TUO, na ulici 17. listopadu 15 v Ostravě Porubě, ve studovně UK 2196 v 2. patře spojení poznání a dobrého čaje.

Toto spojení se v knihovně VŠB – TUO už natolik zabydlelo, že v letošním roce zahajuje v pořadí již 4. ročník těchto příjemných setkání.

Bohužel koronavirus tvrdě zasáhl do našich životů a mimo jiné nás připravil i o několik plánovaných témat z loňského cyklu. Témata byla tak zajímavá, že je VŠB – TUO přesunula do nového ročníku 2020 – 2021.

Návštěvníci se dozvědí, co to je nanoalchymie, jak se žije na univerzitě v daleké Iowě i jaké jsou rozdíly spotřebitelského chování napříč generacemi.

V nově připravených přednáškách odkryje VŠB – TUO možnosti datové analýzy při zkoumání starověkých rukopisů a připustí uzdu fantazii při možnostech biomedicíny.

Přehled přednášek

Z Ostravy do Iowy a zase zpátky

doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D

15.10.2020, 16:00 hod.

Devět měsíců na Iowa State University v USA představuje spoustu zkušeností a zážitků
z prostředí americké univerzity, z univerzitního muzea, které bylo předmětem výzkumné stáže, a rovněž z prostředí amerického středozápadu. Dlouhodobý pobyt v zahraničí je mimořádná osobní i pracovní zkušenost a umožňuje poznat navštívené místo mimo hranice běžné turistické cesty. 

Od alchymie k nanotechnologiím

doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.

12. 11. 2020, 16:00 hod.

Alchymie a nanotechnologie, počátek a současnost chemie, mají na první pohled společného jen velmi málo. A přesto lze stále častěji i v seriózní vědecké literatuře narazit na pojem nanoalchymie. Povídání nejen o každém oboru zvlášť, ale také o překvapivém prolínání „dcery omylu“ a „oboru budoucnosti“.

Jsme opravdu jiní?

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

10. 12. 2020, 16:00 hod.

Marketéři a sociologové rozdělují aktivní populaci na čtyři spotřebitelské skupiny (baby boomers, generace X, Y a Z), které jsou vymezeny podle věkového rozpětí. Je evidentní, že příslušníci nejmladší generace (generace Y a Z) vykazují intenzivní postoj k digitálním technologiím i komunikaci prostřednictvím sociálních médií. Ale týkají se tyto rozdílné mezigenerační spotřebitelské preference i jiných produktů a služeb?

Voynichův rukopis

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D., PhDr. Arnošt Vašíček, scénárista a spisovatel

18. 2. 2021, 16:00 hod.

Tzv. Voynichův rukopis, objevený na počátku 20 století, patří na první místo v deseti záhadných rukopisech (Book of Soyga, Codex Seraphinianus, Hypnerotomachia Poliphili, Oera Linda Book, Ripley Scrolls, Smitheld Decretals, Rohonc Codex, Red Book, Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon). Po celé dvacáté století se marně pokoušely o jeho přečtení zástupy jak amatérů, nadšenců i esoteriků, tak profesionálů. Neuspěl nikdo. V této přednášce si povíme zajímavá fakta o jeho historii, ale též i o posledních metodách jeho výzkumu.

Realita a sci-fi v lékařské technice

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

25. 3. 2021, 16:00 hod.

Za posledních třicet let se počet využívané lékařské techniky ve zdravotnictví minimálně ztrojnásobil. Současná medicína se bez těchto přístrojů neobejde, protože výrazně napomáhají k určení přesné diagnózy a umožňují úspěšnou léčbu. Podíváme se na to, co je současná realita a co budoucnost ve zdravotnictví s ohledem na lékařskou přístrojovou techniku a její přínos pro společnost. Bude tato technika více pronikat do našeho běžnodenního života?

Překvapení na závěr

Ing. Hana Švehláková, Ph.D.

22.04.2021, 16:00 hod.

Přijměte proto pozvání VŠB – TUO na příjemné posezení se zajímavými lidmi nad pozoruhodnými tématy u šálků výběrových čajů.