Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Zobrazit: Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO
Datum: 24. 09. 2021
Čas: 10:00
Místo: Magistrát města Ostravy, místnost č. 306

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k programům na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO – oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční v pátek 24.9.2021 v 10:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost č. 306. 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci Vás upozorňujeme na platnou legislativu, která stanoví podmínky pro konání semináře:

Ve vnitřních prostorách úřadu je povinnost užívat ochranný respirátor kategorie FFP2 nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Pozor – lékař může tuto povinnost individuálně upravit.

Této akce se může účastnit pouze:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb,

nebo

f) osoba (žák, student) ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.