Seminář: Pedagog mezi paragrafy ve školním roce 2020/2021 (Odpovědnost při výkonu práce pedagoga)

Datum: 30. 09. 2020
Čas: 09:00 - 14:00
Místo: budova Nové radnice, Prokešovo náměstí 8, Moravská Ostrava-bude upřesněno

Obsah semináře:
Základní právní pojmy v oblasti vzdělávání.
Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
Odpovědnost ve vzdělávání.
Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.
Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.
Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.
Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.
Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.
Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy.
Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství: pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v práci, dovolená, odměňování.

Lektor semináře: JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Registrace: Pedagog mezi paragrafy