Seminář pro školní jídelny „Dozor Státní veterinární správy ve školních jídelnách, Prodej malého množství produktů z prvovýroby – tzv. ze dvora a Hygienické požadavky ve školním stravování“

Zobrazit: Seminář pro školní jídelny „Dozor Státní veterinární správy ve školních jídelnách, Prodej malého množství produktů z prvovýroby – tzv. ze dvora a Hygienické požadavky ve školním stravování“
Datum: 13. 10. 2022
Čas: 08:00 - 11:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, dv. č. 306

Odbor školství a sportu zajistil ve spolupráci s Asociací školních jídelen ČR z. s. v rámci projektu města „Fajne školní bistro“ z d a r m a seminář na téma „Dozor Státní veterinární správy ve školních jídelnách, Prodej malého množství produktů z prvovýroby – tzv. ze dvora a Hygienické požadavky ve školním stravování“, který se uskuteční 2x:

13. 10. 2022 v budově Magistrátu, Prokešovo nám. 8, Ostrava, dv. č. 306

první seminář dopoledne: od 8:00 h do 11:00 h

druhý seminář odpoledne: od 13:00 h do 16:00 h

Bezpečnost potravin se v dnešní době stává celospolečenským tématem a proto jsme tento seminář připravili s lektory, odborníky, kteří vykonávají rovněž v těchto oblastech i kontrolní činnost na školách. Cílem je snaha o co nejkomplexnější přenos informací s co možná největším důrazem na aktuálnost a validitu.

Na seminář je možno registrovat se zde:

dopolední seminář

odpolední seminář