Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Datum: 27. 08. 2020
Čas: 10:00
Místo: Budova Magistrátu města Ostravy, místnost č. 306

Na semináři se dozvíte novinky a změny v dotačních titulech. Zásadní změna v rámci těchto schválených programů se týká elektronizace způsobu podání žádosti o dotaci nebo příspěvek z rozpočtu statutárního města Ostravy. Nový způsob podání žádostí bude jednodušší. Žadatel musí mít zřízenou datovou schránku s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Po vyplnění žádost odešle do informačního systému EvAgend, současně s tímto odesláním dojde k doručení žádosti
do spisové služby města. V tuto chvíli bude podání žádosti úplné. Žadatel obdrží potvrzení o přijetí podání. Přidělené ID z elektronického systému EvAgend a číslo jednací přidělené elektronikou spisovou službou města. Žadateli odpadne nutnost žádost a přílohy tisknout a odesílat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit na podatelnu MMO. Snížil se rovněž počet povinných příloh, nově bude žadatel dokládat pouze
2 povinné přílohy – fotokopii Smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu
a Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis).
Další změna se týká dřívějšího termínu sběru žádostí, který v letošním roce proběhne v termínu od 5.10.2020 do 16.10.2020, a to z toho důvodu, aby žadatelé znali výsledky výběrových řízení na poskytnutí dotací a příspěvků už začátkem kalendářního roku.

Odkaz na informace ke schváleným programů naleznete –zde-. Nový formulář žádosti naleznete na stejném odkazu koncem měsíce srpna.