Setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu EUROPE GOES LOCAL v Brně

Zobrazit: Setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu EUROPE GOES LOCAL v Brně

Ve dnech 1.4.-3. 4. 2022 proběhlo v Brně setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu Europe Goes Local. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Statutární město Ostrava se do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local zapojilo již v roce 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Společné setkání týmů v Brně bylo realizováno za podpory Domu zahraniční spolupráce a slovenské národní agentury Iuventa. Cílem tohoto setkání bylo rozvíjení práce s mládeží s dlouhodobým dopadem na úrovni samospráv, poznání podmínek, plánovaní možné spolupráce, inspirace a především sběr cenných zkušeností prostřednictvím workshopů zaměřených na rozvoj práce s mládeží ve městech a sdílení příkladů dobré praxe. V průběhu setkání měl „ostravský EGL tým“ také prostor se věnovat své aktuální situaci a rozvoji aktivit, projektů a ve spolupráci s mentory pracovat na dalších krocích, které bude tým podnikat na své cestě za svými cíli. Výstupem tohoto setkání je především nalezení dalšího směru práce pro náš tým, motivovanost členů týmu a nastavení dalších aktivit, které budou přispívat k plnění našich cílů, které jsou zároveň postaveny v souladu se Strategii vzdělávání města Ostravy.