Setkání na téma Inkluze ve školství

Zobrazit: Setkání na téma Inkluze ve školství

Dne 05.06.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo setkání zástupců měst, základních a mateřských škol, NPI, PPP, Centra inkluze a dalších organizací z měst Olomouc, Opava, Frýdek – Místek, Karviná, Krnov, Bohumín a další.

Účastníci se vzájemně obohatili především sdílením zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe v oblasti inkluze ve školství, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Hovořili o sociálních pedagozích a jejich rolích v ŠPP, o záškoláctví a také o přípravných třídách při základních školách.

Vzájemně se seznámili s projekty, které v územích v oblasti inkluze realizují.

Zástupci Statutárního města Ostravy sdíleli se všemi účastníky materiály a publikace, které kolegové využijí ve svých praxích. Sdíleli například Standardy inkluzivního vzdělávání, Metodiku pro sociální pedagogy, Metodickou příručku Průvodce ředitele školy a další.